Категория объявления: Ищу партнера

IT Partner


Ищу партнера

IT Partner
04.04.21
Шукаю партнера для спільного бізнесу (організація Sp. z o. о.) в області інформаційних технологій (впровадження і супроводу ПЗ, впровадження засобів автоматизації, ІТ- сервісу, послуг BI- аналітики), євроінтеграції бізнесу третіх країн на ринок ЄС.
Є напрацьований каталог кандидатів (медперсоналу, електриків, інженерів (IT-фахівців, програмістів) з громадянством країн СНД, ЄС.
Poszukuję partnera do wspó lnego biznesu (organizacja Sp. z o. o.) w zakresie informatyki, wdroż eń automatyzacji. Oferuję usł ugi w zakresie automatyzacji biznesu rekrutacyjnego, tworzenie oprogramowania, usł ugi BI-analityki. Istnieje rozbudowany katalog kandydató w (inż ynieró w (informatykó w, programistó w), elektrykó w, personelu medycznego) posiadają cych obywatelstwo krajó w WNP i UE.
Центр «Діалог» і партнери
Viber/WhatsApp/тел. : +48730671005 e-mail: hrsystemcd@gmail. com, Skype: incom14
http: //ictdialog. com/en/


Вячеслав
Wrocław
+48730671005
hrsystemcd@gmail.com

Поделись объявлением в социальных сетях:

IT Partner