Категория объявления: Другие услуги

zatrudnenie-rekrutacia


Другие услуги

zatrudnenie-rekrutacia
17.04.13
Jesteś my zarejestrowaną na Ukraine firmą z uprawnieniami w poś rednictwie pracy na kraje UE.
Zainteresowani wspó ł pracą z pracodawcami, zgodnie z prawem Polski i Ukrainy: www. vamdar. mksat. net


inz. Borys Ivanov
Poznań
380512580059
vamdar@mksat.net
URL

Поделись объявлением в социальных сетях:

zatrudnenie-rekrutacia