Категория объявления: Вакансии

Poł ą cz się z UBER / Taxify


Вакансии

Poł ą cz się z UBER / Taxify
28.01.19
Poł ą cz się z UBER / Taxify a takż e z innymi agregatorami usł ug taksó wkowych bez poś rednikó w w Polsce Flash Taxi Company zaprasza kierowcó w do realizacji zamó wień na przewó z pasaż eró w i bagaż u.
Nasza firma zajmuje się podł ą czeniem taksó wek od 2014 roku
Ł ą czymy Pań stwo z systemem cał kowicie bezpł atnie, bez wpisowych i zadatkó w, nasi kierowcy pracują z zerowym saldem. Oferujemy niskie prowizje
Ł ą czymy z agregatorami usł ug taksó wkowych na najkorzystniejszych warunkach w dniu zł oż enia wniosku
Moż liwoś ć wynaję cia samochodu.
Pań stwo otrzymujecie swoje zarobki na konto bankowe bez zwł oki, przekazanie ś rodkó w bezgotó wkowych nastą pi tak szybko, jak to bę dzie moż liwe.
Ogromny strumień zamó wień, minimalny przestó j, elastyczny grafik, cał odobowe wsparcie przyjaznych i uś miechnię tych dyspozytoró w. Indywidualne podejś cie do każ dego kierowcy Poł ą cz się z UBER i innymi agregatorami usł ug taksó wkowych bez poś rednikó w
Zostań czę ś cią naszego zespoł u, zadzwoń, przyjedź
TELEFON: +420 228 886 087
WHATSAPP / VIBER: +420 770 653 371
Czas wybrać nowego partnera
Ni


Flash taxi
Warszawa
+420 228-886-087
flashtaxi103@gmail.com

Поделись объявлением в соц. сетях:

Poł ą cz się z UBER / Taxify