Категория объявления: Сайты о животных

Ekskluzywny pudel


Сайты о животных

Ekskluzywny pudel
18.05.19
Sprzedaję szczenię ta pudla o czerwono-brą zowym kolorze, dorosł e okoł o 20 centymetró w w kł ę bie, teraz 1 miesią c, są mię dzynarodowe dokumenty
  Pierwsze szczepienie zostanie podane w cią gu tygodnia, pię ć dni po szczepieniu, bę dziemy mogli je wysł ać.
  jesteś my na Ukrainie, dostawa do Krakowa jest moż liwa
cena 1200 dolaró w chł opca dziewczyny 900 dolaró w
Viber 380991834689


Elizabeth
Kraków
+380991834689
Mriyadog@ukr.net

Поделись объявлением в соц. сетях:

Ekskluzywny pudel