Категория объявления: Промышленное оборудование

Silnikowy bę ben kablowy z poł ą czeniem polimagnetycznym


Промышленное оборудование

Silnikowy bę ben kablowy z poł ą czeniem polimagnetycznym
03.06.19
Bę bny kablowe z poł ą czeniem polimagnetycznym stosowane są jako system zasilają cy w ruchomych mechanizmach prą du elektrycznego dzię ki nawijaniu kabla przy przemieszczaniu mechanizmu na bę ben. Bę bny są ł atwe w eksploatacji, chronią kabel przed zuż yciem, zwisaniem oraz przedł uż ają czas jego eksploatacji. Nawijanie kabla na bę ben moż e być dokonywane zaró wno pionowo jak też poziomo. Bę ben kablowy z poł ą czeniem polimagnetycznym moż e być stosowany zaró wno w pomieszczeniu jak też w otwartej przestrzeni.


ООО ПТЭ
Łódź
0933084330
nk@pte.net.ua

Поделись объявлением в соц. сетях:

Silnikowy bę ben kablowy z poł ą czeniem polimagnetycznym