Категория объявления: Эскорт услуги

Молодой парень 19 лет


Эскорт услуги

Молодой парень 19 лет
21.09.19
19 лет
Работаю с девушками от 18 до 45 лет.
Только в презервативе.
Вы предоставляете место.
Я плохо знаю польский, поэтому мы с вами почти не будем разговаривать. Будем говорить языком тела. Немного знаю английский, русским языком владею совершенно.
На фото не видно лица, но оно не "страшное". Убедитесь при встрече.
Не хочу тут писать про свои качества. К черту слова, на деле увидите. Все будет отлично
Если я вам понравлюсь, и позже вы снова захотите со мной встретиться, то для вас будет действовать скидка 20%.
19 lat
Pracuję z dziewczynami w wieku od 18 do 45 lat.
Tylko w prezerwatywy.
Zapewniasz miejsce.
Nie znam duż o polskiego, wię c prawie nie bę dziemy rozmawiać. Bę dziemy mó wić ję zykiem ciał a. Znam trochę angielski, znam rosyjski cał kowicie.
Twarz nie jest widoczna na zdję ciu, ale nie jest „przeraż ają ca”. Upewnij się, kiedy się spotkasz.
Nie chcę tutaj pisać o moich zaletach. Do diabł a ze sł owem, w rzeczywistoś ci zobaczysz. Wszystko bę dzie ś wietnie
Jeś li mnie lubisz, a pó ź niej bę dziesz chciał się ze mną ponownie spotkać, wó wczas przysł uguje Ci zniż ka 20%.
Pracuję od poniedział ku do pią tku - od 17.00 do 21.00. Od soboty do niedzieli - 10.00-21.00


Antony
Gdańsk
+48579282223
yabloko661@gmail.com

Поделись объявлением в соц. сетях:

Молодой парень 19 лет